Ελληνικά English

 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ΟΧΗΜΑ

 

Η ασφάλεια αυτοκινήτου για αστική ευθύνη έναντι τρίτων είναι από το νόμο υποχρεωτική. Στα βασικά ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτων υπάρχει ένα κεφάλαιο κάλυψης αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους καθώς και κεφάλαιο κάλυψης για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.

Συμπληρωματικές καλύψεις που μπορείτε να επιλέξετε για πιθανούς κινδύνους μπορεί να είναι:

 • Πυρκαγιά

 • Ολική/Μερική κλοπή

 • Θραύση κρυστάλλων

 • Φυσικα Φαινόμενα

 • Ιδίων ζημιών (Μεικτή)

 • Προσωπικό ατυχήματος οδηγού

 • Νομική προστασία

 • Οδική βοήθεια

Και πολλές άλλες καλύψεις για να ‘’θωρακίσετε’’ το όχημα σας.

Το κόστος ασφάλισης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία, έτος κατασκευής) τις καλύψεις, την ηλικία του οδηγού, το ιστορικό ζημιών, την χρήση του οχήματος (ΕΙΧ,ΦΙΧ,ΦΙΧ ΑΓΡ,ΤΑΞΙ, κτλ) την γεωγραφική περιφέρεια που συνήθως το όχημα κυκλοφορεί, καθώς και ο τρόπος πληρωμής των ασφαλίστρων.

 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.