Ελληνικά English

  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
  • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ΖΩΗΣ

 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις και ευθύνες σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ μεγάλες. Τυχόν οικονομικές επιπτώσεις από την απώλεια ικανότητας εργασίας ή και θάνατο του ατόμου μπορούν να καλυφθούν από τις Ασφάλειες Ζωής. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο και αναλόγως το πρόγραμμα προσαυξημένο με τις υπεραποδόσεις των επενδύσεων.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα μετά από τα 3 πρώτα έτη να κάνετε

  • εξαγορά ή

  • την παροχή δανείου εάν προκύψει τέτοια ανάγκη.

  • Ελευθεροποίησης , που σημαίνει διακοπή περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων και την αντίστοιχη διαμόρφωση μειωμένου ασφαλισμένου κεφαλαίου κάλυψης.

 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.