Ελληνικά English

 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 2 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 3 [760xX]
 • Κεντρικό Banner Slide 1 [760xX]
ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

Το εισόδημα μας καθορίζει την ποιότητα και το επίπεδο της ζωής μας. Οι οικονομικές απολαβές που μας αποφέρει η εργασία μας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ευημερία μας. Οι Ασφάλειες Εισοδήματος έχουν σαν σκοπό την αναπλήρωση του εισοδήματος μας σε περίπτωση Μερικής ή Ολικής ανικανότητας να εργαστούν.

 • Απώλεια Εισοδήματος

 • Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα από ατύχημα

 • Επαγγελματική Ανικανότητα

 • Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από ατύχημα

 • Κάλυψη Σοβαρών Ασθενειών ή Ατυχημάτων

 • Θάνατος Από Ατύχημα

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλισμένου

 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Θανάτου ή Μόνιμης Ανικανότητας του Συμβαλλομένου

 • Καταβολή Κεφαλαίου λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Ασφαλισμένου

 

Οι καλύψεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν και με προγράμματα Υγείας , Σύνταξης, Προστασίας, Αποταμίευσης.

 

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.